Ingles – Zapotec de San Dionisio Ocotepec


c


ca
ca-dxi
cabay
cad
cader
cady
caj
caj xte biny guty
calo₁
calo₂
càlsònsíì
càlváàry
càmpààn
campyony
cànáást
candel
candil
careful
careful with, be
cargw
càrrètíì
càsì
catch with a rope
cause to get up
caw
cay
cénà
cha bi
cha'
chà' gìì
cha' ri'
chààróòl
chag
changw
che'
che'l
chees
chepiche (an herb)
chest
chi'i
chi'icy
chi'iru
chiguld
chin
chiny
chirony
chòclèt
chonn
clav
cob
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >