r-tyuga' /tyùùgà' / v break (string, cord) romper, revantar Rtyuga' Juany amac Juan breaks the hammock (strings). Juan revienta la hamaca. (Related to: ruga' /rùùgà'/ be broken (of string). )