r-nixhi'w /nííʃí'w / v 1tell a lie; prevaricate mentir Rni xhi'w-du'uxh-u' You lie a lot. Eres muy mentiroso. 2lie der. r-nixhi'w ne trick lie prevaricate tell a lie